Actitut digital cívica

Després de noves experiències amb el blog i d’haver avançat amb el wiki i el projecte virtual en grup toca fer una mica de reflexió sobre l’actitut digital cívica, l’anomenat e-civisme.

Ara que hem compartit entre els membres del grup algunes referències per elaborar el nostre treball, una de les conclusions que podem afirmar ja d’entrada és que la  recerca i el filtre de la informació per elaborar qualsevol treball és un dels puntals i processos clau del treball. Si tenim en compte, a més, la finalitat d’aquesta assignatura i al caràcter del treball, que es basa més en l’elaboració del treball i no tant en el contingut final, fa que haguem de prestar  més atenció en tot aquest laboriós procés que és la tria de la informació

Un altre dels aspectes que hem de valorar molt, que es desprèn de la primera conclusió, és l’increment de fonts i el vast camp de cerca que ha esdevingut en els darrers anys sobretot gràcies a Internet. Aquest fet fa que tiguem a l’abast un munt d’informació que, sovint, és innecssària, confusa i, fins i tot de vegades, errònia. Això produeix  que per elaborar un bon treball haguem de fer una gestió de la informació molt entretinguda i detallada. Aquest procés passa per diferents passos, generalment aquests tres:

1.-Recopilació de la informació: normalment es recull tota la informació possible sobre el tema del treball, sigui fiable o no. L’objectiu és obtenir un bon munt de referències; també és molt important que provinguin de diferents fonts i materials.

2.-Elecció de la informació: aquest punt és el més extens i, sovint, complicat. Es passa la informació per un sedàs i se’n comparen els continguts per destriar les informacions fiables i les que no ho són. Finalment se selecciona la informació que es consideri més òptima pel treball i més ajustada possible al tema principal.

3.-Selecció de la informació per la redacció: i per acabar finalment s’agafa tota la informació que es vol afegir al treball i es redacta i s’estructura segons les condicions d’aquest. En aquest punt és molt important evitar qualsevol còpia directa de la informació, ja que sinó pot ser vist com un plagi. Per evitar-ho, doncs,és molt important no calcar la imformació destriada i seleccionada sinó copsar-ne les idees i adaptar-les per el nostre treball.

En definitiva,  l’actitud digital cívica es basa en un bon ús de les fonts d’informació a Internet, com el respecte per les informacions alienes evitant un plagi o unes bones citacions i bilbiografia per respectar l’autoria de les fonts. Amb una bona actitud es treballa molt més a gust!Image

Fins a la propera!

Anuncis
Anotació | Posted on by | Deixa un comentari

Primera Wikiexperiència

Després de tres o quatre setmanes entrant i eixint, i voltant del Wiki, puc afirmar que he realitzat una primera presa de contacte “exitosa” amb l’eina “wiki” del nostre grup Ensomcinc, i m’agradaria parlar-vos-en una miqueta.

Les primeres vegades que vaig entrar tot em feia por. No sabia ben bé per a què servia cada part del wiki i estava desorientada. Finalment, vaig trobar que a partir de l’administració es podien modificar els elements del wiki i crear-ne de nous.

En una segona aproximació, vaig descobrir com fer hipervincles entre fulls del wiki a partir de paraules, recurs molt útil i satisfactori de posar en pràctica. Ara, però, tenia un problema amb l’índex del wiki, en el qual m’apareixien tots els fulls que anava creant sense cap ordre ni jerarquia.

Avui, però, he descober com organitzar la columna de l’índex de wiki. Això m’ha obert els ulls a un nou univers d’organització i m’ha fet sentir que tenia el wiki definitivament sota control (de moment i fins que no sorgisquen nous handicaps). S’ha de fer a través de “editar navegación”. També he fet una còpia de seguretat del wiki i així em quede més tranquil·la.

Continuaré…

Aina

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Zotero: la tecnologia i la solució de problemes

En aquest missatge, m’agradaria reflexionar una miqueta sobre la ferramenta de gestió de referencies bibliogràfiques Zotero. Per a mi, ha estat una troballa molt interessant haver conegut Zotero. Una de les tasques més farragoses i poc gratificants -segons el meu parer- del treball acadèmic i investigador és la gestióde les fonts bibliogràfiques. Com sabem, un treball acadèmicament acceptable ha d’estar degudament acompanyat d’una sèrie de citacions de referències teòriques prèvies en el mateix ca

Cal, doncs, una classificació i estructuració esquisides de les referències bibliogràfiques per tal de bastir-nos la nostra pròpia biblioteca que ens serveixi per a “armar” els nostres treballs científics de citacions consistents i interessants, dins l’intercanvi d’informació i coneixement indispensables per a l’avenç dins les diferents disciplines científiques. Per als novells com jo, aquest és un tema del qual hem de tenir molta cura, i més si no som massa ordenats…

I és en aquest sentit que Zotero ofereix un recolzament inestimable. Ja no cal treballar amb llistats de bibliografia en diferents formats (paper, word, web, etc.) on moltes de les referències es repeteixen i sovint es poden perdre o barrejar. Zotero permet emmagatzemar conjuntament referències de tota mena (llocs web, articles de revistes, programes de televisió, llibres, manuscrits, tesis doctorals, etc.).

El fet de poder compartir llistats bibliogràfics amb altra gent és encara un pas més en el treball en grup i en la gestió col·lectiva dels coneixements.

En definitiva, Zotero és una bona idea i un exemple de com la tecnologia pot fer més fàcil i àgil una tasca concreta.

Aina Monferrer

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Objectius i criteris de recerca

Ensomcinc hem plantejat una sèrie d’objectius de recerca, és a dir, premisses que indiquen quin tipus de material ens interessa per al nostre projecte i per què. En primer lloc, ens seran útils els treballs que s’ajusten a la temàtica del nostre projecte –La literatura catalana dins la literatura europea– i les informacions que ens ajudin a delimitar i a escollir amb criteri quins són els deu escriptors i les deu obres literàries en llengua catalana més influents a Europa.

També seran rellevants tots aquells textos que ens guiïn en la definició de què és la literatura europea i quins criteris podem seguir per a considerar “europeus” autors i obres en català. En relació amb aquesta idea, seran de gran ajut els estudis que parlen de la importància de les traduccions al català d’obres del cànon europeu i d’obres en català a altres llengües de països europeus.

Finalment, creiem que també ens faran servei tots aquells textos que reflexionen sobre la influència major o menor que ha tingut la literatura catalana en la literatura europea en les diferents èpoques (medieval, decadència, renaixença, modernisme, noucentisme i contemporània).

Pel que fa als criteris de recerca, hem establert una guia de les raons que fan que una referència sigui aprofitable per al projecte. Cal que les referències que incloguem siguen fiables pel que fa a la informació que contenen i per les fonts de què provenen, i cal també que aprofitem les bases de dades ja existents i els motors de cerca per a concretar al màxim les nostres cerques i fer-les el més efectives possible.

Creiem que és necessari que entre les cerques del grup hi hagi referències tant de la cultura europea com d’altres cultures europees externes a la catalana (per exemple, algun article en castellà sobre el cànon literari català, etc.). Finalment, és fonamental que compartim les cerques en una carpeta a Zotero i, sobretot, que descartem les fonts no fiables com Wikipèdia o, si més no, que s’especifiqui clarament la no fiabilitat de la referència.

Publicat dins de Metodologia | Deixa un comentari

Planificació del projecte

Després de diversos debats, Ensomcinc hem decidit establir una planificació del nostre projecte. Hem arribat a una sèrie d’acords pel que fa al repartiment de les responsabilitats i les tasques de coordinació. Com que som un grup bastant nombrós, semblava difícil repartir-nos la feina de manera equitativa i justa, però de seguida vam veure que hi ha uns espais de treball del projecte que són el wiki, el blog i, en menor mesura, el Zotero, que creiem que cal tenir supervisats durant totes les fases del treball. Per tant, hem cregut convenient de repartir la coordinació en tres períodes, un corresponent a cadascuna de les PACs a realitzar (a excepció de la PAC1, que correspon al treball que ara es presenta).

Publicat dins de Metodologia | Deixa un comentari

Acords inicials del grup

Ensomcinc hem adquirit una sèrie d’acords incials de funcionament del grup que han de ser implementats per tots els membres d’aquest grup. A continuació us els exposem. En primer lloc, cal compromís per part de tots els membres del grup, que hem de participar activament en totes les tasques, cadascú en el grau en què s’ha compromès en cada cas.

En segon lloc, cal que hi haja transparència quant a la comunicació entre els membres del grup. Les interaccions, que es duen a terme a través del blog, s’han de donar dins d’un bon clima de treball on tots els membres se sentin motivats a dur a terme el seu treball.

La constància és fonamental per a Ensomcinc. Pensem que tots els membres s’han de connectar periòdicament per a seguir el fil del que es va treballant en el grup. Per tant, ens connectarem cada un o dos dies, tot i que això pot variar segons la tasca que es plantegi. Si algun membre s’ha d’absentar durant més de dos dies, ho ha de comunicar a la resta de membres del grup.

Cal que tots els membres del grup ens prestem ajuda mútua. Això vol dir que quan algú tingui dificultats per a realitzar una tasca determinada, la resta de membres del grup han d’estar disposats a ajudar-lo.

Els membres del grup Ensomcinc hem decidit que la coordinació del nostre grup serà rotativa. Es dividirà per períodes temporals i hi haurà dos membres encarregats permanentment del blog i del wiki. Tanmateix, el coordinador comptarà amb la col·laboració permanent de la resta de membres.

Per últim, Ensomcinc pensem que el respecte és un factor bàsic a tenir en compte per al bon desenvolupament del treball grupal i hem decidit que mai no ens dirigirem de manera irrespectuosa entre nosaltres.

Publicat dins de Metodologia | Deixa un comentari

Objectius del nostre projecte

La raó per la qual Ensomcinc hem creat aquest Blog és per dur a terme un seguiment del nostre projecte virtual. Tenim diversos objectius principals que pretenem assolir al llarg del nostre estudi i que volem compartir amb tots aquells que s’interessen pel projecte. A grans trets, Ensomcinc volem fer conèixer les nostres opinions sobre un tema que ens sembla enriquidor i compartir experiències i coneixements. Creiem que si assolim aquest repte, aconseguirem crear un espai de debat molt interessant que permetrà la participació i sensibilització amb el tema de tothom que ens llegeix.

Amb aquest Blog, Ensomcinc també pretenem facilitar la nostra feina. Aquesta és una eina molt útil per centralitzar totes les activitats, compartir un sentiment de comunitat, coordinar-nos entre nosaltres, crear un relat col·lectiu i intercanviar opinions. En un projecte virtual, aquests avantatges s’agraeixen profundament i agilitzen la feina.

Fins aviat!

Publicat dins de Metodologia | Deixa un comentari